SAL7338, Act: V°194.2 (234 of 519)
Search Act
previous | next
Act V°194.2  
Act
Date: 1443-12-10

Transcription

2019-08-15 by Roger Morias
It(em) want jan van ranshem die geleyt es totte(n) goeden/
jans wijle(n) smets van erpse en(de) katlijne(n) zijns wijfs soe/
waer die tot erps gelege(n) opde(n) dach van hede(n) hadde doen/
inne scrive(n) arnde van meerbeke drossete van rotsel die/
hem aen huys en(de) hof met zij(n)re toebehoirte(n) gelege(n) terps/
tussce(n) arnde storm en(de) willem(me) scepers ongebruyc dede/
Tot welke(n) dage de selve arnt niet van meerbeke/
niet come(n) en es soe hebbe(n) de he(re)n scepen(en) van loven(en)/
t(er) manisse(n) smeyers gewijst voir een vonnisse datme(n) den/
voirs(creven) ja(n)ne haude(n) sal in sijne(n) beleide vande(n) voirg(eruerde)/
goede(n) soe verre dat noch voir scepen(en) van loven(en) comen/
es p(rese)nt(ibus) lomb(ar)t abs(oloens) pynnoc vync voshem dor(mae)le dec(em)br(is) x[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-10-07 by Jos Jonckheer