SAL7338, Act: V°204.2-R°205.1 (247 of 519)
Search Act
previous | next
Act V°204.2-R°205.1  
Act
Date: 1443-12-16

Transcription

2019-12-26 by Roger Morias
It(em) wout(er) tiechele(re) brud(er) heeft geloeft janne uut(er) helcht en(de)/
woute(re)n ghijsken sijne(n) wynne oft den ene(n) van hen bringe(r) des/
briefs te betalen(e) ene(n) t(er)mijn van drie(n) jae(re)n lang deen nae/
dande(r) sond(er) middel volgen(de) xxxvii(½) gulden pet(er)s d(er) mu(n)ten/
ons gened(ichs) he(re)n (et)t(cetera) Te weten tynganc m(er)te naestcomen(de)/
xii(½) pet(er)s d(aer) af tuutganc meye d(aer) nae volgende/
xii(½) pet(er)s d(aer) af en(de) tons(er) vrouwe(n) dage naestcomen(de) half/
oeghst dat d(aer) nae volght xii(½) pet(er)s d(aer) af en(de) alsoe/
voert telken t(er)m(in)e xii(½) pet(er)s tot dat de voirg(eruerde) tijt/
van drie jae(re)n leden en(de) verstreken sal sijn Met alsulker/
condicie(n) dat de voirscreven jan en(de) wout(er) den voirg(enoemde) woute(re)n/
tiechele(re) alle jae(re) den voirs(creven) termijn due(re)nde lever(re)n selen/
xxxvii(½) mudde(n) [corens] half gerste en(de) even(en) goet en(de) payabel der/
mate(n) van loven(e) alsulx als vand(er) thiende(n) van velthem en(de)/
van winxele toebehoe(re)nde den proefst van loven(e) jairlix come(n)/
sal En(de) es oic ond(er)sproeke(n) oft dair de voirs(creven) jan en(de) wout(er)/
den voirs(creven) woute(re)n tiechele(re) meer gel gersten en(de) even(en)/
geleve(re)n consten [dan die voirs(creven) xxxxvii(½) mudden] soe sal de selve wout(er) dat van hen/
moeten ontfangen en(de) aenveerde(n) elc mudde dair af voir/
ene(n) gulden pet(er)s te betalen(e) ten tijden en(de) termijne(n) voirscr(even)/
En(de) gevielt oic dat dair myn corens wae(re) dan xxxvii(½)/
mudde(n) voirg(eruert) soe selen de voirs(creven) jan en(de) wout(er) den voirg(enoemde)/
den voirg(enoemde) woute(re)n tiechele(re) afslach doen aen elc mudde/
die dair faute(n) sal vand(er) voirg(eruerde) so(m)me ene(n) gulden peter
//
Item es noch vorweerde dat de voirs(creven) wout(er) tiechele(re) tvoirs(creven)/
coren sal moeten on[t]fangen te winxele oft te velthem/
dair dat sal geboe(re)n en(de) des voirs(creven) jans gedeelte dair af/
op zijne(n) cost moete(n) doen halen En(de) de voirs(creven) wout(er) ghijsken/
sal zijn gedeelte [op zijne(n) cost] als de voirs(creven) wout(er) ten e(n)nige(n) vanden/
voirs(creven) plaetse(n) dat ontfange(n) sal hebben tot des selfs wout(er)s/
van lare huys te comen leve(re)n op zijne(n) co Inde su(n)t/
fideiusso(r)es d(i)c(t)i walteri thiechele(re) arnold(us) tiechele(re) eius frat(er)/
et arnoldus de kelfs tector scraminu(m) et p(ri)m(us) lombart/
voshem dece(m)br(is) xvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-11-04 by Jos Jonckheer