SAL7338, Act: V°216.3 (262 of 519)
Search Act
previous | next
Act V°216.3  
Act
Date: 1443-12-30

Transcription

2019-12-18 by Roger Morias
It(em) henric clissen geheten claes ende willem vand(er) haden geheten selkens in/
yegewoirdicheiden der scepen(en) van loven(e) gestaen heeft genomen ende/
bekent dat hij genomen heeft van meest(er) janne costechierens proefst/
vanden cloeste(r) van cortenberge de thiende geheten van assent assent/
inde prochie van campenhout den voirs(creven) cloeste(r) toebehoe(re)nde Te/
houden ende te hebben van sinte jansmisse dat sijn sal int jair ons/
he(re)n xiiii[c] en(de) lii neestcomende ene(n) t(er)mijn van xii jae(re)n lanc/
deen nae dander staphans sonder middel volgende elx elx jaers/
dae(re)n bynnen om xxv rijnsche gulden goet en(de) ghinge alle jae(re)/
deen heelicht dair af te kersmisse ende dand(er) helicht te sinte/
jansmisse baptisten te betalen den voirscr(even) proefst oft een maent/
nae elken t(er)mijn ombegrepen den voirscr(even) t(er)mijn due(re)nde quol(ibet) ass(ecutu)[m]/
Item es vorwerde dat de voirscr(even) thienden(er)s den voirs(creven) cloest(er)/
jaerlijx doen selen met hue(re)n wagen ende p(er)den die caerweyden/
uut hue(re)n beemden vanden halven steens tot int selve cloester/
cor(am) lombart absoloens decembris penult(ima)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-11-04 by Jos Jonckheer