SAL7338, Act: V°218.1 (263 of 519)
Search Act
previous | next
Act V°218.1  
Act
Date: 1444-01-03

Transcription

2019-12-18 by Roger Morias
It(em) vand(en) stoete ope(n)staen tusschen m(er)ten van schoe(re) in deen/
zyde gheerde van ertrike janne van cartselair in dande(re) alse/
vand(en) woirde(n) die de voirs(creven) p(er)sone opten voirs(creven) m(er)ten gesproke(n)/
hebben hem guetlijc aengegaen also hij meynt hebben hen/
de voirs(creven) p(ar)tien gekeert in segge(re)n te weten de voirs(creven) m(er)ten/
in janne scolle en(de) maese vand(en) mulstede en(de) de voirs(creven) ande(re)n/
in p(er)sone in goeder goerde ansoms en(de) janne van vertrike/
op also dat beyde p(ar)tien hue(r) bescheit den seggers mu(n)delinge/
opdoen selen bynnen viii d(agen) naestcomen(de) en(de) dat gedaen sele(n)/
de seggers de thoenisse(n) aenhoe(re)n en(de) hue(r) uutsprake doen bynne(n)/
viii dage(n) d(aer) naestvolgen(de) op dat sijs eens zijn en(de) oft zij des/
niet eens en sijn dat sij dan same(n)tlijc eene(n) ov(er)ma(n) kiesen/
selen de welke zijn uutstrake d(aer) af doen sal bynnen viii d(agen)/
d(aer) na p(ro)mitt(entes) rar(um) abs(oloens) voshem januarii tertia
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-11-04 by Jos Jonckheer