SAL7338, Act: V°232.1 (278 of 519)
Search Act
previous | next
Act V°232.1  
Act
Date: 1444-01-14

Transcription

2020-02-05 by Roger Morias
Item arnt heins van wesemale in tegenwordicheiden d(er) scepen(en) van loven(e) gestaen/
heeft genome(n) en(de) bekent dat hij genome(n) heeft jeghen janne kyp wonen(de) tot/
loven(e) opde merct als geleyt tot den goeden willems wilen de molde(re) zijns swag(er)s/
de helicht vanden viertscove [te] wesemale toebehoe(re)nde he(re)n henricken vand(er) rivie(re)n/
gelijc de voirs(creven) wilen willem dat jeghen den voirs(creven) he(re)n henricke genome(n) hadde Te houde(n)/
en(de) te hebben van inganc septembri int jaer van xlii lestleden eene(n) t(er)mijn van drie/
jae(re)n lang deen na dander sonder middel volgen(de) elx jaers dae(re)nbynnen om xl hollan(sche)/
gulden(en) goet en(de) ginghe te weten(e) xvi stuv(er)s oft de werde dair af voe(r) elken gulden(en)/
gerekent en(de) om x l(i)b(ra) wytswas alle de jae(re) te half evenema[e]nt te betalen en(de) te loven(e)/
opter stad wissel te leve(re)n den voirs(creven) janne alle jae(re) den voirs(creven) termijn duerende quolibet/
ass(ecutu)[m] Item is vorwerde oft de voirs(creven) jan kyp in e(n)niger manie(re)n beclo(m)men worde/
met rechte vanden he(re) van rivie(re)n wyt uut ocscuyne der selver viertscove en(de)/
dat de voirs(creven) jan dair af inde vroente gesedt oft scade hadde dat dat de selve arnt/
h(er)dans den voirs(creven) janne oprichten en(de) verleggen [vergelden] sal en(de) hem dair af scadeloes tallen/
tijden ontheffen Inde sunt fideiusso(r)es henricus geerts jan h(er)dans des voirs(creven) arnts/
soen uut sijne(n) broede gedaan et p(ri)mus lyemi(n)gen voshem januarii xiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-11-18 by Jos Jonckheer