SAL7338, Act: V°317.2 (372 of 519)
Search Act
previous | next
Act V°317.2  
Act
Date: 1444-04-06

Transcription

2020-10-01 by Roger Morias
It(em) jan(ne) wouters voirscr(even) want hij tvoirscr(even) hof in pachtingen(en) h genome(n) heeft/
inder mate(n) voirscr(even) sonder borge daer af te setten(e) so heeft hij in p(rese)ntien/
der scepen(en) van lov(en) gestaen geloeft der voirg(enoemde) p(er)sone(n) tot huer(er) mannisse(n)/
oft enichts van hen alle sijn goede beyde have en(de) erve die hij omtrint/
wave(r) besitten(de) es wetted wettelike(n) te veronderpanden(e) voer de pechti(n)ge/
voirscr(even) met der wet daer onder die hove oft gelege(n) sijn also dat/
bij selve(n) p(er)sone genoech en(de) vast sal moge(n) sijn cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-11-25 by Jos Jonckheer