SAL7338, Act: V°365.1 (435 of 519)
Search Act
previous | next
Act V°365.1  
Act
Date: 1444-04-30

Transcription

2020-12-19 by Roger Morias
It(em) henric hoeckemans soen jans hoeckemans in p(rese)ncia/
heeft genomen en(de) bekent dat hij genomen heeft/
van jouffr(ouwe) jehanne van boechout gesellinne jonch(e)r/
jans he(re) van wesemale een hoeve gelegen te loenhout/
geheten dned(er)hof met allen hue(re)n toebehoirten gelijc hij/
die huer voirtiden gehouden heeft Te houden te/
hebben en(de) te wynnen van half meye naestcomen(de)/
ene(n) t(er)mijn van xii jae(re)n lang v(er)volgende elx/
jaers dae(re)n bynnen om en(de) voe(r) xvi ziste(re)n rox goet/
en(de) payabel der maten van loenhove xvii(½) l(i)b(ra) gr(oot) /
brabants en(de) een half ame vat bote(re)n alle jae(re) te betalen/
jacoppe uuten lye(ming)[en] en(de) jacoppe de gruyte(re) oft den enen/
van hen bringe(r) des briefs Te weten de voirs(creven) xvi siste(re)n/
rox tons(er) vrouwe(n) dage liechtmisse de voirs(creven) xvii(½) l(i)b(ra) gr(oot)/
half sinte jans misse en(de) half te kersmisse en(de) de/
voirs(creven) bote(r) oic sinte jans misse den voirs(creven) t(er)mijn durende/
en(de) telken t(er)mine alse v(er)volgende schout It(em) sal de/
voirs(creven) wyn den casteleyn van loenhout alle jae(re) den voirs(creven)/
t(er)mijn due(re)nde some(re)n en(de) weyen ii coyen gelijc den sinen/
en(de) oic de voirs(creven) lande te drie lagen ten lesten jae(r)/
also goet laten alse hij die vant te sinen aencomen/
en(de) [oic] de selve wel en(de) loflijc beheymen en(de) bevreden/
H(ier) wa(re)n ov(er) mychael abs(oloens) en(de) claes van dor(ma)le/
ap(ri)lis xxix [It(em) h(ier) inne hebbe(n) jacoppe(n) uute(n) lye(ming)[en] ende jacop de gruyte(re) h die geleit zijn totte(n) voirg(enoemde) johanne(n) goede huer consent gedrage(n) p(rese)nc(ia) ly(emingh)[en] pynnoc ab(soloens) ulti(m)a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-11-26 by Jos Jonckheer