SAL7338, Act: V°370.1 (451 of 519)
Search Act
previous | next
Act V°370.1  
Act
Date: 1444-05-02

Transcription

2020-12-22 by Roger Morias
It(em) want stoet en(de) tebat opv(er)staen en(de) geresen was tusschen woute(re)n de smet/
van holede in deen als geleyt met scepen(en) brieve(n) van loven(e) totte(n) goeden jans/
wijlen oeden in deen zijde en(de) vranc van bev(er)le en(de) katlijne zijn wijf/
janne meys kathlijne van bev(er)le zijn wijf jehanne van bev(er)le sust(er)/
des voirs(creven) vranx en(de) katlijne weduwe jans wijlen goedevart ende/
yden van bev(er)le sust(er) des voirs(creven) vranx katlijne(n) [en(de)] jehanne(n) der welker/
zij geloeft hebben in desen te vervane nae de(r) stad rechte van loven(e)/
mids dat zij nu niet jegenwoirdich en es in dande(r) alse vander/
have(n) gebleve(n) nae de doot des voirs(creven) wijlen jans oeden Soe hebben/
hen de voirs(creven) p(ar)tie(n) vande(n) voirs(creven) stoote verbonde(n) en(de) gesubmitteert in/
segge(re)n en(de) vriendelijke effene(re)n te wete(n) voirs(creven) wout(er) de smet in/
wout(ere)n h(er)ma(n)ne van langene rentm(eeste)r van holede des jonch(e)r(e)n van/
diest en(de) in janne vande(n) broeke Ende de voirscr(even) kinde(re) van bev(er)le/
in janne van ghelberch en(de) janne groetdach in des(er) vuegen dat de/
voirs(creven) p(ar)tie(n) elc hue(re)n eysch en(de) v(er)antwoirden elc des anders segge(re)n/
met monde segge(n) ende informe(re)n selen bynnen den iiii sinxen/
dagen naestcomen(de) en(de) dat gedaen selen de voirs(creven) [segg(er)s] hue(r) uutspraec/
doen te beloeken(en) sinxen(en) d(aer) nae volgende op dat zijs eens zijn en(de)/
en conne(n) zijs niet eens gewerden soes [soe] selen sij dan neme(n) tene(n)/
ov(er)man jannes van kersbeke naturlic en(de) soe wat de selve ov(er)man d(aer)/
uut seeght [tussce(n) dan en(de) sinte jans misse baptiste(n) dair nae naest volgende] d(aer) mede selen de voirs(creven) p(ar)tien in beiden zijde(n) d te/
vreden moete(n) staen en(de) v(er)enicht zijn promitten(tes) ratu(m) pynnoc/
voshem s(ecund)a maii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-11-27 by Jos Jonckheer