SAL7338, Act: V°68.1 (99 of 519)
Search Act
previous | next
Act V°68.1  
Act
Date: 1443-08-10
Languages:Latinum,Nederlands

Transcription

2020-01-15 by Jirki Thibaut
Item johannes motte et renerus d(i)c(t)us de marescal scabini de meylhem/
in p(rece)ncia scabinoru(m) lovan(iensium) constitutie testabanttur exp(re)sse se ubi villicus de/
de meylhem med(iantibus) d(i)c(t)is scabinis lovan(iensibus) de meylhem de ma(n)dato villici/
lovan(iensis) adduxit joha(n)nem de hug(ar)den ad om(n)ia et singula bona immo(bili)[a]/
et he(re)ditaria jasp(aris) rosseal de meylhem sit(a) apud meylhem et in co(n)finiis/
ibidem in mancionibus domibus curtibus t(er)ris arabilib(us) prat(is) pascuis/
et suis p(er)tinen(tiis) univ(er)sis att(inentibus) pro c(er)t(is) recognicionibus et p(ro)miss(ionibus)/
co(n)sc(ri)pt(is) in l(itte)ris scabinoru(m) lovan(iensium) quaru(m) tenor sequitur in hec/
verba Cont sij allen lieden dat jaspar rosseal van meylhem es comen/
in yegenwordicheiden d(er) scepen(en) van loven(en) [gestaen] en(de) heeft genomen en(de)/
bekint dat hij genomen heeft van janne van hugarden nu ter tijt/
scepen(en) te loven(en) xv dachmale lants oft d(air) omtrent gelegen te/
meylhem en(de) te gobbertingen in alrehanden stucken aldair te houden/
en(de) te hebben van halfmerte naestcomen(de) eenen t(er)mijn van ix jae(re)n/
lang deen na dand(er) sond(er) middel volgende elx jaers dae(re)n bynnen/
om drie mudden tarwen goet en(de) payabel der maten van loven(en)/
tsinte aid andries misse apostels te betalen en(de) te loven(en) te leve(re)n/
jaerlijx den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mijne als v(er)volghde/
schout ende is vorwerde dat de voirs(creven) jaspar tvoirs(creven) lant bynnen/
den voirs(creven) t(er)mijne eens wel en(de) loflic overmesten sal en(de) ten eynde/
vanden selven t(er)mijne sal hij drie dachmale vanden voirs(creven) lande/
besaeyt laten met wyntercoe(re)n op vier getidege voe(re)n en(de)/
dande(re) sal geheel liggen hier wae(re)n over machiel absoloens/
en(de) arnt van vynckenbosch scepen(en) te loven(en) gegeven int/
jaer ons he(re)n duysent vierhondert en(de) achtendertich vife dage/
in augusto Item notum sit universis q(uod) jaspar rosseal p(ro)misit/
joha(n)ni de hug(ar)den octo modios cum dimidio frumenti t(re)censualis/
pone et pagabilis mensu(r)e lovan(iensis) ad festu(m) sancti andree ap(osto)li p(ro)xim(e)/
ventur(um) p(er)solvend(os) tamqu(am) ass(ecutu)m et apud lovaniu(m) deliberand(os) tamq(uam)/
debitu(m) ass(ecutu)m Testes henricus de borchoven et arnoldus de vynck(enbosch)/
scabini lovan(ienses) datu(m) a(n)no d(omi)ni millesimoquadringentesimo tricesimo octavo/
mens(is) augusti die qui(n)ta in quo que(m)admod(um) et h(ab)uit que(re)las quiquid(em)/
quod faciunt lombart vynck aug(usti) x/
ContributorsInge Moris
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2013-07-26 by Inge Moris