SAL7339, Act: R°2.4 (1 of 450)
Search Act
previous | next
Act R°2.4  
Act
Date: 1444-06-25

Transcription

2013-03-20 by els de block
Item es vorweerde want de voirs(creven) jan aboleyn de goede rombouts del/
tour van baleer ter heelcht genomen heeft jegen den voirg(enoemde) romboude/
ende de voirs(creven) rombout den voirs(creven) janne aboleyn gheleent heeft oft/
lene(n) sal in tiden toecomen(de) tghene des de selve jan tot behoef der voirs(creven)/
goede sal behoeve(n) ende oic de voirs(creven) jan aboleyn de goede voirs(creven) niet/
en wonne nae uutwijsen der brieve die de voirs(creven) jan aboleyn ghemaect/
heeft oft maken sal voir de manne ons gened(ichs) hee(re)n inden walschen/
lande van brabant soe heeft geloeft de voirs(creven) jan ernar den voirg(enoemde)/
romboute del tour metten voirs(creven) beken brieve behulp te doene in allet/
tghene des men ter waerheit bevynden sal dat de voirs(creven) jan aboleyn den/
voirg(enoemde) romboute belanc sal wesen ende anders niet ende als de voirs(creven)/
rombout v(er)nueght ende alte male gecontenteert sal wesen van tghene/
desmen bevinden sal dat de voirs(creven) jan aboleyn den voirg(enoemde) romboute/
ten afsceyden vander jairscaren belanc sal wesen soe sal de voirs(creven) beken /
brief te nyeute gedaen sal wesen op dat den voirs(creven) janne aboleyn /
gelieft cor(am) eisd(em)/
ContributorsInge Moris
Moderated byInge Moris
Last update: 2013-01-28 by Sabrina Keyaerts