SAL7339, Akte: R°184.1 (235 van 450)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°184.1  
Act
Datum: 1445-01-02

Transcriptie

2018-12-17 door Jos Jonckheer
It(em) ja(n)nes de hane gehete(n) van couthem [en(de) henric van holsbeke van willebringen] hebben genome(n)/
en(de) bekint dat sij genome(n) hebbe(n) [ind(ivisim)] van arnde van coelen/
alsulken vaertschoef en(de) pachlant alse de voirs(creven) arnt heeft/
te vertrijke en(de) d(air) omtrent uutgenome(n) also v(er)re willem/
van coelhem dat tot heertoe gehoude(n) heeft Te houde(n)/
en(de) te hebbe(n) van halfm(er)te naestcomen(de) eene(n) t(er)mijn van xii/
jare(n) lang eenp(er)lijc volgende elcx jaers d(air)enbinne(n) om/
sesse mudde corens pachts van v(er)trijke en(de) een mudde/
tarwen elcx goet en(de) payabel d(er) mate(n) van loeven(en) ts(in)te/
andriesmisse te bet(alen) en(de) te loeven(en) te leveren q(uo)l(ibet) ass(ecutu)m/
It(em) es vorw(er)de dat de vors(creven) ja(n)nes [en(de) henr(ic)] wel en(de) getruwelijc/
inheffen sele(n) alle tsijse cleyn en(de) groot die de vors(creven)/
ardt heeft tot v(er)trijke en(de) d(air) omtrent en(de) die de(n)/
vors(creven) arnde jaerlijcx te jaermisse uutgenome(n) dat/
hij [sij] voir dinhale(n) van dien sele(n) hebbe(n) en(de) behoude(n) alle/
alsulke(n) pe(n)ninge brode en(de) hellinge [en(de) (½) capuy(n)] alse d(air) toe behoe(re)n/
[Bij also dat zij de(n) chijs des voirs(creven) ardts die hij ald(air) vande(n) goede(n) sculd(ich) es kuelen selen]/
en(de) alst geboert dat de gronde d(air)af de voirs(creven)/
arndt gronthe(re) es v(er)thiert worde(n) sele(n) de voirs(creven) ja(n)nes/
[en(de) henric] tpo(n)tgelt d(air)af inheffe(n) en(de) de(n) voirs(creven) arnde d(air) af genoech/
doen Geloven(de) de voirs(creven) ja(n)nes den voirs(creven) arnde/
tot sij(n)re manissen vander voirs(creven) pechtingen vestich(eit)/
van borchtochte(n) oft and(er)ssins te sette(n)
Ende so wa(n)neer/
zij de voirs(creven) leveri(n)ge doen [selen] salme(n) he(n) de(n) coste geve(n) en(de) de(n) p(er)de/
hoy geven
Nagekeken doorWalter Winnelinckx
ModeratorWalter Winnelinckx
Laatste update:: 2016-11-14 door Jos Jonckheer