SAL7339, Act: R°249.4 (314 of 450)
Search Act
previous | next
Act R°249.4  
Act
Date: 1445-03-02

Transcription

2019-04-14 by Jos Jonckheer
It(em) henric de sprenghe(re) pet(er) stijne(n) va(n) casterle en(de) ja(n)nes de/
ruyssche renu(n)cians p(ri)vil(egiis) univ(er)si[atis] studii lovan(iensis) hebbe(n) geloeft ind(ivisim)/
op eene(n) banduyn van c rijd(er)s janne de sprenge(re) te bringe(n) int recht/
inde banc jege(n) de(n) meye(r) van loeven(en) van alsulke(n) tichte(n) alse he(m)/
de voirs(creven) meye(r) opleggen(de) es aengesproke(n) te worde(n) binne(n) viii dage(n)/
na dat de voirs(creven) ja(n)nes de ruyssche aut alt(eri) va(n) de(n) vors(creven) meye(r)/
des gemaent sal wesen en(de) van d(air) niet te sceyde(n) de vors(creven)/
sake en zij geslicht metter mi(n)ne(n) oft mette(n) rechte rijke/
witte m(ar)cii s(e)c(un)da
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-11-16 by Jos Jonckheer