SAL7339, Act: R°261.2 (323 of 450)
Search Act
previous | next
Act R°261.2  
Act
Date: 1445-03-08

Transcription

2019-04-29 by Jos Jonckheer
It(em) laureys vanden eynde van he(re)nt in p(rese)ncia heeft/
genomen en(de) bekent dat hij genome(n) heeft vanden/
mo(m)boe(re)n [vors(creven)] v(½) dach(mael) lants gelegen te he(re)nt in tween stucke(n)/
d(air) den dyewech doer geet opt langevelt d(air) af dminste/
stucke gelegen es aen den bornewech neve(n) raes lant van/
grave(n) en(de) dand(er) stucke es gelegen tusschen dlant der/
jouffr(ouwe) vanden huffle en(de) pete(re)n vranx Te houden/
te hebben en(de) te wynne(n) van half m(er)te neestcomen(de) eenen/
t(er)mijn van ix jae(re)n lang Elx jaers d(air)en bynnen/
om iii mudde x mol(evate) rox d(er) maten van loven(en)/
alle jae(re) s(in)[te] andr(ies) misse apostels te bet(alen) en(de)/
opden spyke(r) des vors(creven) heilichs gheest te loven(en)/
te leve(re)n quol(ibet) ass(ecutu)[m] En(de) es vorw(er)de dat de voirs(creven)/
laureys tvoirs(creven) goet wel en(de) loflijc wynne(n) en(de) werve(n) sal/
gelijc sijne(n) reengenote(n) en(de) tselve laten te sijne(n) afscheide(n) alsoe hijt/
vinden sal tsijne(n) aencomen cor(am) eisd(em)
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-11-17 by Jos Jonckheer