SAL7339, Act: R°273.2-V°273.1 (334 of 450)
Search Act
previous | next
Act R°273.2-V°273.1  
Act
Date: 1445-03-13

Transcription

2019-05-22 by Jos Jonckheer
Dit sijn die goede d(air) o(m)me/
dat tvoirs(creven) gedinge es geweest/
Inden yersten een half boend(er) lants gelegen ter wastijnen beneden die/
beemde geheten nuwstad tusschen die goede jamotte ydoule en(de) jans/
dassche It(em) i boend(er) lants geleg(en) tusschen derfgename(n) betray bertra(ms)/
vander wastine(n) en(de) jans vanden steene It(em) i dach(mael) lants geleg(en) aldair/
tusschen die goede des selfs jans vanden steene ende jans de pour/
It(em) i(½) dach(mael) lants geleg(en) ald(air) tusschen jans van hobruge en(de) jans/
vand(er) sart It(em) lxxx roeden lants geleg(en) tussche(n) die goede des selfs vande(n)/
steene en(de) ons(e)[r] vrouwen outair vand(er) wastinen It(em) lxxx roeden lants/
geleg(en) tusschen die goede jans vande(n) steene en(de) colijns greyngal? It(em)/
v dach(mael) lants geleg(en) tussche(n) tcloester van vilier en(de) s(in)[ter] claus outar/
It(em) iii(½) dach(mael) lants geleg(en) achter den hoff franckarts vanden beemde/
tussche(n) die goede van chantreyn en(de) der armer vand(er) wastine(n) It(em)
//
een half boend(er) lants geleg(en) tusschen mychile van s(in)[te] marie(n)/
gheest ende jans van hobruge It(em) iii dach(mael) lants gelegen/
naest den goeden jans mychiels It(em) (½) boender lants geleg(en) ald(air)/
tussche(n) den wech gaen(de) te loven weert ende die goede arnts wijle(n)/
vander w vyolette(n) It(em) i(½) dach(mael) lants geleg(en) neve(n) den hof van/
malevie(n) tussche(n) die goede jans van duffele en(de) der armer van/
malevie(n) It(em) een dach(mael) lants geleg(en) tussche(n) der armer voirs(creven)/
ende jans vander vyolette(n) d(air) den wech te loeven(en) weert doer/
gaet It(em) i dach(mael) lants geleg(en) neve(n) de voetpat gaende van/
opp(re)bays te orbays weert tusschen die goede van malevie(n) ende/
jans vande(n) b(er)ge It(em) i dach(mael) lants geleg(en) neest den goeden/
jans van duffele It(em) iii dachmael lants geleg(en) te malevie(n)/
naest den goeden goffardt waerletts It(em) i half boend(er) lants/
geleg(en) aldair tusschen die goede des selfs jans goffarts en(de)/
den wech gaende te loeven(en) weert It(em) (½) dachmael lants/
geleg(en) naest den goeden robbijns varlet It(em) i dach(mael) boschs/
geleg(en) te torbays les beghijms tusschen der armer van geldena(ken)/
en(de) des cloesters vand(er) rameyen
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-11-17 by Jos Jonckheer