SAL7339, Act: R°290.1 (345 of 450)
Search Act
previous | next
Act R°290.1  
Act
Date: 1445-04-02

Transcription

2019-07-11 by Jos Jonckheer
Uut dien dat zoe es dat henr(ic) wilen van holzete(n) en(de) jouff(rouwe)/
lijsbeth van e(re)nbodeghe(m) sijn wijf beyde met testamente(n) en(de) scepen(en)/
brieve(n) ende beleyde van loeven(en) die zij om tselve testament/
te exequere(n) gemaect ende bekindt hebben gelate(n) hebben en(de) gemaect/
diversen p(er)sone(n) inde(n) selve(n) testame(n)te genoemt zeke(re) so(m)me(n)/
van ghelde en(de) andere(n) makingen gedragen(de) tsame(n) driehond(er)t/
gulden(en) rijd(er)s bove(n) tgene des de selve twe p(er)sone na/
hue(r) doot sculdich bleve(n) Welke(n) last van iii[c] rijd(er)s/
jouff(rouwe) katline ts(er)arnts docht(er) jans ts(er)arnts die vande(n) goede(n)/
des voirs(creven) henr(icx) en(de) sijns wijfs erfgename es gelijc/
in tvoirs(creven) testament oec volcomelijc es begrepe(n) sculd(ich)/
es te dragen soe est dat de raet vander stad te(n) besorge/
vande(n) ghene(n) dien de voirs(creven) makinge es gesciet en(de) oec/
ter mynster quetse d(er) voirs(creven) jouff(rouwe) ka(tli)[ne(n)] en(de) huere(n)/
nacomelinge(n) dien de selve goede na dbegrijp vande(n) voirs(creven)/
testame(n)te sculdich selen sijn toe te comen(e) ov(er)drage(n) heeft/
en(de) geslote(n) dat niet wed(er)staen(de) de(n) condicie(n) inde(n) testame(n)te/
begrepe(n) de voirs(creven) jouff(rouwe) ka(tli)[ne] uut machte vande(n)/
voirs(creven) beleyde sal moege(n) de voirs(creven) goede beco(m)mere(n) met/
[erfrenten ter quitingen] oft d(air) af vande(n) selve(n) also vele v(er)coepe(n) alse de/
voirs(creven) so(m)me vand(er) makinge(n) te wete(n) iii[c] rijd(er)s eens/
gedraecht ende dat de ghene die den co(m)mer/
coepe(n) sal oft vande(n) voirs(creven) gronde ter selver so(m)me(n)/
toe gecrige(n) d(air) mede tot ewige(n) dage(n) verwaert/
sijn sal ende blive(n) alse [ende] dat de nacomelinge der/
voirs(creven) jouff(rouwe) ka(tli)[ne(n)] d(air) jege(n) mede content selen wese(n)/
en(de) alsulken v(er)coepe(n) van werde(n) blive(n) [houden] Actu(m) in pleno/
consilio aprilis s(e)c(un)da
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-11-17 by Jos Jonckheer