SAL7339, Act: R°303.3-V°303.1 (354 of 450)
Search Act
previous | next
Act R°303.3-V°303.1  
Act
Date: 1445-04-05

Transcription

2019-07-11 by Jos Jonckheer
It(em) jannes de hane geheten van couthem en(de) henric van holsbeke/
van willebringen in p(rese)ncia hebben genome(n) ende bekint dat zij/
genome(n) hebben ongesond(er)t en(de) onv(er)scheyden en(de) elc voir al van arnde/
van coelen alsulken viertschoef en(de) pachtlant alse de voirs(creven) arnt/
heeft te vertrijke ende dair omtrent alsoe verre willem van/
coelhem dat tot heertoe gehouden heeft te houden en(de) te hebben/
van halfmerte neestcomen(de) ene(n) t(er)mij(n) van xii ja(r)en lang eenp(er)lic/
volgende Elcx jaers dae(re)n bynnen om sesse mudde corens/
pachts van vertrijke en(de) een mudde tarwen elcx goet en(de) payabel/
der mate(n) van loeven(en) sente andriesmisse te betalen ende te loeven(en)/
te levere(n) quol(ibet) ass(ecutu)[m] Item es vorweerde dat de voirs(creven) jannes/
en(de) henric wel en(de) getruwelic in heffen selen alle tsijse cleyn/
ende groet die de voirs(creven) arnt heeft tot vertrijke en(de) d(air) omtrent/
en(de) die den selve(n) arnde jairlijx te jaermisse uutgenome(n) dat/
zij voir dinhalen van dien selen hebben ende he behouden alle/
alsulken pe(n)ninge brode hellinge en(de) (½) capuyne alse daer toe/
behoeren Bij alsoe dat zij den tsijs des voirs(creven) arnts die hij ald(air)/
vande(n) goeden sculdich es kuelen selen ende alst geboert dat de/
gronde d(air) af de voirs(creven) arnt gronthe(re) es verthiert worden selen
//
de voirs(creven) jannes en(de) henric tpontgelt daer af in heffen ende/
den voirs(creven) arnde daer af genoech doen Ende soe wa(n)neer zij de/
voirs(creven) leveringe doen selen salmen hen den cost en(de) hue(re)n p(er)den/
hoy geven cor(am) vynck(enbosch) lyntre iu(n)ior ap(ri)lis qui(n)ta vide(licet) feria/
secu(n)da p(ost) quasi mo(do)
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-11-18 by Jos Jonckheer