SAL7339, Act: R°339.4-V°339.1 (395 of 450)
Search Act
previous | next
Act R°339.4-V°339.1  
Act
Date: 1445-05-12

Transcription

2020-01-29 by Jos Jonckheer
It(em) willem vanden hove van werchte(r) met co(n)sente en(de) wille/
h(ere)n wout(er)s van assche met behoirlijc gemechticht va(n) wege(n)/
des goidsh(uys) en(de) der porte(n) van viler heeft uutgegeve(n)/
en(de) v(er)huerdt arnde vande(n) velde en(de) janne van arscot de/
goede hier na bescreve(n) Te wete(n) inde(n) yerste(n) een/
stuc beemts houdende viii(½) boender gehete(n) tdem(er)broeck/
It(em) een eeussel gehete(n) tgroet eeussel houden(de) iiii boend(er)/
It(em) een eeussel gehete(n) thaenwijc eeussel It(em) iii lib(ra)/
loeve(n)sche die art lobbe jaerlijcx sculdich es vande(n)/
beemde gehete(n) de beere(n)donck welc goede [en(de) tsijse] gelege(n)/
sijn te werchte(r) en(de) de voirs(creven) wille(m) sijne(n) leefdach lang/
vande(n) goidshuse van viler voirs(creven) in pechti(n)ge(n) houden(de) es
//
Te houde(n) en(de) te hebbe(n) also lange als de voirs(creven) willem/
leve(n) sal elcx jaers om lxxviii guld(en) rijnsche alle jare/
te betalen deen helicht ts(in)te m(er)tens misse en(de) dand(er) helicht/
te liechtmisse den goidsh(uyse) van viler also dat de voirs(creven) alle jare [also lange]/
alse de selve wille(m) sal leve(n) [na begrijp] quol(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) heeft/
de voirs(creven) wille(m) met co(n)sente des voirs(creven) goidsh(uyse) de(n) voirs(creven)/
ii p(er)sone(n) noch verhuerdt de goede hier na bescreve(n)/
Te wete(n) eene(n) beemt gehete(n) de(n) rosbeemt gelege(n)/
te werchte(r) aen de voirs(creven) iiii boende(r) houde(n)de/
omtrent ix dach(mail) Te houde(n) en(de) te hebbe(n) va(n)/
halfm(er)te lestlede(n) eene(n) t(er)mij(n) van vii jare(n) lang/
deen na dand(er) sonder middel volgende elcx jaers/
om en voe(r) een so(m)me gelts d(air) af de voirs(creven) willem/
hem bekint heeft volcomel(ic) genoech gesciet zij(n)de/
midts d(er) so(m)me(n) gelts die de voirs(creven) ii p(e)sone(n) va(n)/
wege(n) des voirs(creven) willems aen janne ute(n) hove/
gehete(n) zedele(re) bet(alen) selen Bij also oft de/
hueringe vanden selve(n) rosbemde bi(n)ne(n) de(n) voirs(creven)/
tide meer gedroege dan de so(m)me gelts die de/
de voirs(creven) ii p(er)sone mette(n) co(m)me(r) d(air) op loepen(de) aen/
ja(n)ne betalen sele(n) dat zij hem die ov(er)bate te(n)/
eynde vande(n) voirs(creven) t(er)mijne oplegge(n) en(de) betale(n) selen/
En(de) alle dese vorw(er)de(n) hebbe(n) geloeft (et)c(etera) rijke lyntre/
maii xii
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-11-19 by Jos Jonckheer