SAL7339, Act: R°362.1 (426 of 450)
Search Act
previous | next
Act R°362.1  
Act
Date: 1445-06-08

Transcription

2019-11-29 by Jos Jonckheer
It(em) claes de kersmake(re) in p(rese)ncia heeft genome(n) ende/
bekent dat hij genome(n) heeft vande(n) eerwerdigen he(re)/
den abdt en(de) co(n)vente scloest(er)s van s(in)te machiels tantw(er)pen/
de thiende den voirs(creven) godshuyse toebehoe(re)nde gelegen te/
cortbeke ov(er)dile met allen hue(re)n toebehoirte(n) Te houde(n)/
en(de) te hebben van s(in)te jansmisse baptisten naestcomen(de) eene(n)/
t(er)mijn van ix ja(r)en lanc v(er)volgende Elx jaers/
dae(re)n bynne(n) om en(de) voe(r) xxiiii mudde corens [goet en(de) payabel] der/
maten van loven(e) alle ja(r)e s(in)te andr(ies)misse apostels te betale(n)/
en(de) te mechlen te leve(re)n den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde quolibet/
ass(ecutu)[m] Ende es vorwerde dat de voirs(creven) claes oft hem gelieft/
ten eynde vande(n) vi ja(r)en scheiden sal mogen en(de) de voirs(creven) thiende/
laten bij alsoe dat hijt den voirs(creven) godshuyse een half jair/
te vo(r)en cundigen sal en(de) laten weten abs(oloens) lynt(er) iu(n)ior junii/
viii
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-11-20 by Jos Jonckheer