SAL7339, Act: R°367.5 (430 of 450)
Search Act
previous | next
Act R°367.5  
Act
Date: 1445-06-08

Transcription

2019-11-29 by Jos Jonckheer
It(em) matheeus va(n) helmont va(n) antw(er)pe(n) die beclaecht es va(n) ja(n)nese/
p(er)soens ende met rechte aengesproke(n) es inde banc te loeven d(air) af/
de voirs(creven) matheeus sijn v(er)antw(er)de(n) noch niet gedaen en heeft heeft/
geloeft navolgen(de) der clachte(n) dat hij va(n) hede(n) ov(er) i maent te mistide(n)/
naestcomen(de) come(n) sal tot loeven(e) als op sijne(n) dach va(n) rechte en(de) ald(air) antw(or)de(n)/
en(de) plege(n) des trecht wisen sal ov(er)wynge vynck(enbosch) junii viii
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-11-20 by Jos Jonckheer