SAL7339, Act: R°374.3 (436 of 450)
Search Act
previous | next
Act R°374.3  
Act
Date: 1445-06-12

Transcription

2019-11-27 by Jos Jonckheer
Op de(n) stoet die was tussce(n) ja(n)nese vande(n) hove/
in deen zijde henr(icke) acht(er)ling jouff(rouwe) mag(riete) sijne(n)/
wive en(de) ja(n)ne oskens in dandere alse vander/
gelofte(n) van genoechdoene wairscape ende v(er)vane/
gedaen voir scepen(en) van loeven(e) bij ja(n)ne va(n) pulle/
en(de) sijne(n) medeplichtere(n) ja(n)ne wile(n) oskens te/
wynge gelege(n) die de voirs(creven) ja(n)nes vande(n) hove/
meynde met rechte ov(er) te hebbe(n) gemerct dat/
hij int waerscap vande(n) selve(n) goede(n) te wynge/
aen lambrechte(n) va(n) wynge verbonde(n) stonde en(de)/
niet de voirs(creven) jan oskens des de voirs(creven) henr(ic)/
jouff(rouwe) magr(iete) noch jan niet en meynde(n) sculd(ich)/
te sijne va(n) doene Es get(er)mineert voir recht aen/
gehoirt dbesceyt va(n) beyde(n) zijde(n) dat de selve henr(ic)/
en(de) sijne medep(ar)tie(n) de selve gelofte(n) sculd(ich) ware(n) ov(er) te geve(n)/
Act(um) in pleno (con)silio junii xii
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-11-20 by Jos Jonckheer