SAL7339, Act: R°82.5-V°82.1 (99 of 450)
Search Act
previous | next
Act R°82.5-V°82.1  
Act
Date: 1444-09-19

Transcription

2018-11-10 by Jos Jonckheer
Item want de heyligegeestmeestere(n) van voelne met name(n) wille(m) raymek(er)s/
en(de) reyne(re) buysscen die beyde te same(n) en(de) elc bezunder des volcomelijc/
gemechticht sijn gevo(n)nist hebbe(n) zeke(re) scepen(en) br(ieven) en(de) gued(ingen) van loeven(en)/
d(air)mede dat de voirs(creven) tafele jaerlijcx heeft terdendeel van c chijsgu(lden)/
erflijker rente(n) aen en(de) op thuys ter horst mette(n) huysinge(n) vand(en)/
nederhove heerscapie(n) chijnse pachte hofrechte watere(n) lande(n) bosschen/
en(de) bemden eeusele(n) moelen(en) wijng(ar)den warande(n) laetscapen manscap(en)/
in wat maniere(n) die gelege(n) zijn op dessijde d(er) h(er)strate(n) va(n) ghempe?/
te rode w(er)t gel(ijc) en(de) also amelrijc wile(n) boete die goede te houde(n) plach/
deen helicht d(air) af te kersmisse en(de) dand(er) helicht d(air) af ts(in)t jans(misse) bapt(isten)/
te bet(alen) van welke(n) rente(n) de vors(creven) momboe(re) in gebreke waren vande(n) t...?
//
van s(in)t jansmisse lestlede(n) Soe eist dat de voirs(creven) mo(m)boe(re)n navolgen(de)/
den vo(n)nisse va(n) scepen(en) van loeven(en) met den meye(r) en(de) den selve(n)/
scepen(en) van loeven(en) getoge(n) sijn op de voirs(creven) goede en(de) ond(er)pande/
d(air) niet te pande(n) gevonde(n) en werdt en(de) es d(air) o(m)me de(n) selve(n)/
mombore(n) de(n) voirs(creven) onderpandt voir gebrec vand(er) rente(n) voirs(creven) te/
s(in)t jans(misse) gevallen en(de) cost en(de) co(m)mer van rechte d(air) op geloepen/
gelevert en(de) in handen geset p(rese)ntib(us) ov(er)wynge lyntre iunior/
septembris xix
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-11-10 by Jos Jonckheer