SAL7339, Act: V°102.3 (130 of 450)
Search Act
previous | next
Act V°102.3  
Act
Date: 1444-10-10

Transcription

2018-07-09 by Jos Jonckheer
Cond zij allen lieden dat meeste(re)n jan vander bruggen lodewijc van hortbeke/
ende willem van rotselaer die men heet de bere der stad gesworen meeste(re)n/
ende werclieden in yegenwordich(eit) d(er) scepen(en) van loven(en) gestaen hebben eendrech/
telic hue(r) uutsprake gedaen vanden stoete die opverstaen was tusschen henricken/
vander phalijsen ende gielijse americx van hue(re)r beyder huysen ende goeden/
aen een gelegen in sinte qui(n)tensstrate daer af die voirs(creven) p(ar)tien hen inde vors(creven)/
stad meeste(re)n voe(r) scepen(en) van loven(en) behoerlic gesubmitteert hadden inder/
manie(re)n alsoe hier nae volght Te weten(e) dat die voirs(creven) henrick vander/
phalijsen hebben sal ende behouden onder halven voet buyten den mue(r) van/
zijnen huyse vander koken(en) des selfs henricx achterwert inder linghden/
van xxx voeten tot gebruyc van sijnen watervalle en(de) anders niet Ende/
oft den selven henricken gelieft e(n)nighe(n) steen oft teg teken inden selven/
zijne(n) muer onderhalf voet uut te steken(e) dat hij dat sal moegen doen/
Item dat de voirs(creven) gielijs americx tgat van sijne(n) watervalle watersteene/
uutcomen(de) inde voirs(creven) guete sal vermetsen alsoe dat negheend(er)hande/
water uut des selfs gielijs huyse inde voirs(creven) guete come(n) en sal moegen/
Item dat beyde p(ar)tien voirs(creven) op gelijken cost selen doen verheffen en(de) chauchien/
die voirs(creven) goede guete alsoe dat de myddelt vanden loope d(air)af sal/
wesen onderhalf voet buyten tsmuers des voirs(creven) henricx Cor(am) pynnoc/
rijke oct(obris) x[a]
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-11-11 by Jos Jonckheer