SAL7339, Act: V°230.2 (290 of 450)
Search Act
previous | next
Act V°230.2  
Act
Date: 1445-02-16

Transcription

2019-03-06 by Jos Jonckheer
It(em) henric de witte van groetloe in p(rese)ncia heeft gehuert/
en(de) bekent dat hij gehuert heeft van woute(re)n vyncke iiii/
stucken eeusels eeusels houden(de) tusschen ix en(de) x dach(mael)/
oft d(air) omtrent gelegen inde p(ro)chie van werchte(r) Te/
houden en(de) te hebben van s(in)te m(er)tens misse lestleden/
eene(n) t(er)mijn van viii jae(re)n lang v(er)volgen(de) Elx jaers/
d(air) en bynne(n) om xx pet(er)s d(er) mu(n)ten (et)c(etera) oft de weerde/
d(air) af en(de) sesse hantkeesen alle jae(re) te paesschen/
te vallen en(de) ombegrepen te sinxen(en) te betalen den voirs(creven)/
t(er)mijn due(re)nde quol(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) es vorwerde dat de/
voirs(creven) henric ten h en(de) wouter ten halve(n) tijde deen/
vande(n) ande(re)n scheiden selen mogen op dat hen gelieft en(de)/
soe wie van hen scheiden wilt die saelt den ande(re)n/
een jaer te voren moeten cu(n)digen It(em) sal de voirs(creven)/
henric vanden voirs(creven) beemden twee stucken te weten/
deen houden(de) iiii(½) dach(mael) en(de) dander (½) boende(r) de welke/
gebroken en(de) omgedaen hebben geweest mogen eens [twee werf] besayen/
en(de) d(air) na drie jaer lang etten en(de) mayen bij alsoe/
dat de voirs(creven) henric den voirs(creven) tijt uut de voirs(creven) beemde/
bleef houden(de) en(de) oft hij ten halve(n) tide woude scheiden/
soe sal hij die op dierste jair mogen besayen en(de) dair/
na drie jair lang v(er)volgen(de) etten en(de) mayen en(de) and(er)s/
niet It(em) es noch vorw(er)de dat de selve henric een/
half boende(r) [vanden voirs(creven) beemden] gelegen op doude aa bynnen den voirs(creven)/
iiii jae(re)n salm mogen tweewerf besayen en(de) ten/
lesten jae(r) etten oft mayen inde est fideiussor/
joh(ann)es witte filius d(i)c(ti) henrici p(ri)us ema(n)cipa[t(us)] et/
p(ri)m[(us)]
It(em) sal de voirs(creven) henric de voirs(creven) beemde(n) jairlijx/
den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde moten bevreden v metter stoffen/
en(de) loycke die hem de voirs(creven) wout(er) sal bewijzen en(de)/
dat op cost des selfs wout(er)s [en(de) soe wat loyck dair af ov(er)comt dien sal den voirs(creven) woute(re)n tot sijne(n) p(ro)fijte moten volgen] Inde est fideiussor/
joh(ann)es witte f(ilius) d(i)c(t)i henr(ici) p(ri)[(us)] ema(ncipa)[t(us)] Et p(ri)m(us)/
ov(er)wynge vynck(enbosch) febr(uarii) xvi
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-11-16 by Jos Jonckheer