SAL7339, Act: V°248.1 (313 of 450)
Search Act
previous | next
Act V°248.1  
Act
Date: 1445-03-02

Transcription

2020-11-10 by Jos Jonckheer
It(em) van alsulken gescille als ov(er) lange(re) tijt gehange(n) heeft tusscen/
janne de rijke en(de) janne troest alse van alsulke(n) v(er)reycken als de/
voirs(creven) jan troest de(n) voirs(creven) janne de rijke inde banc te zichne(n)/
v(er)reyct hadde So sijn beyde de p(ar)tien come(n) voir scepen(en) va(n) loeven(e)/
en(de) hebbe(n) hen d(air) af en(de) van al des d(air) aen cleve(n) macht samentlijc/
gesubmitteert in segge(re)n en(de) vriendelijke effene(re)n Te wete(n) de voirs(creven)/
jan de rijke in janne van udeke(m) voirspreke en(de) jan troest in h(er) gherde/
de molde(re) En(de) so wes bij de(n) voirs(creven) seggere(n) vanden voirs(creven) gescille/
uutgeseet sal werden gelove(n) de voirs(creven) p(ar)tien vest gestentich en(de)/
onv(er)brekelijc te houde(n) en(de) d(air) jege(n) ne(m)m(er)meer te doen noch te/
doen doen in gheene(n) rechte gheestelijc noch weerlijc witte/
ov(er)wynge m(ar)cii s(e)c(un)da
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-11-16 by Jos Jonckheer