SAL7339, Act: V°278.4 (339 of 450)
Search Act
previous | next
Act V°278.4  
Act
Date: 1445-03-22

Transcription

2019-05-26 by Jos Jonckheer
It(em) anne dochter jans wilen van gheele van wesemale/
heeft gekent ende gelijdt dat sij huers dancx en(de) moetswille(n)/
gegaen en(de) getogen is met janne soen henrix wilen taenhout/
en(de) soe wes de selve jan en(de) zijn medeplichte(re)n met hue(r)/
begaen hebben dat dat geweest is met hue(re)n wille/
en(de) hadde zijt noch te doen dat sijt noch doen soude/
p(rese)nt(ibus) ov(er)wynge lint(re) marcii xxii
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-11-17 by Jos Jonckheer