SAL7339, Act: V°299.1 (350 of 450)
Search Act
previous | next
Act V°299.1  
Act
Date: 1445-04-07

Transcription

2019-07-10 by Jos Jonckheer
Van anceal le begge/
Item uut dien dat voirmaels bij vo(n)nisse(n) d(er) he(re)n scepen(en)/
van loeven(en) en(de) overgeve(n) lanceloets le begge gewesen es/
dat dbeleit d(air) mede de voirs(creven) lanceloet le begge alse mo(m)boir/
jouffr(ouwe) adden sijns wijfs weduwe jans wilen biesewail na/
den rechte d(er) stad van loeven(en) geleidt es tot allen de(n) goede(n)/
die ware(n) lanets wile(n) biesewail vaders des voirs(creven) jans souden/
blive(n) onder de stad van loeven(en) om hem d(air) mede te moege(n)/
trecke(n) op de geheel goede die ware(n) des voirs(creven) wile(n) lanets/
sijns wijfs duwarie van l mudden tarwe(n) loeven(sche) mate(n) te piet(re)hain/
gelev(er)t So es come(n) de selve lancelot voir den raide vand(er)/
stad opdoende dat jan biesewail naeste leven(de) vande(n) voirs(creven)/
wilen lanet hem ongebruyc dede aen vi of vii boende(re)n/
erfs dieme(n) te leene hielde de welke de(n) voirs(creven) wilen/
lanet toe te behoire(n) plage(n) d(air) mede hem afgetoge(n)/
wordt de selve sijn duwarie op de geheel goede te/
heffen op dwelc hij hij de voirs(creven) brieve gep(rese)nteert hadde/
ond(er) der stad te blive(n) gelijc tvoirs(creven) vo(n)nisse geregistreert/
staende xix dage i(n) meye xiiii[c] xl volcomel(ic) uutwijst/
versuekende d(air) o(m)me de voirs(creven) lancelot wa(n)t hij niet beraden/
en ware op de voirs(creven) leene jege(n) de(n) voirs(creven) ja(n)ne biesewail/
voir hof en(de) hee(re) noch t(er)tijt te v(er)antworde(n) Ald(air) de/
selve jan meynde dat behoirde en(de) de(n) selve(n) lanceloet/
mids dien niet en volchde tgene d(air) op hij de voirs(creven)/
p(rese)ntacie hadde gedaen datme(n) he(m) tvoirs(creven) beleidt [metten scoutbr(ief)] dade/
volgen metgad(er)s alle(n) de(n) erfbrieve(n) aengaen(de) de(n) goede(n)/
inde(n) selve(n) beleide begrepen en(de) gescien trecht vander/
stad va(n) loeven(en) om he(m) d(air) mede te behulpen(e) op alle/
de chijnsgoede(n) rente(n) erfpachte(n) en(de) eygengoede(n) na/
de(n) selve(n) wile(n) lanet gebleve(n) met v(er)coepe en(de) and(er)ssins/
die na sijnre gelieften also v(er)re de macht vanden/
beleyde strect te bekeere(n) d(air) op de stad aengehoirt/
tversueck des voirs(creven) lancel(oets) get(er)mineert heeft voir recht dat/
tselve beleidt [en(de) scoutbr(ief)] met alle de(n) erfbrieve(n) aengaen(de) de(n) goede(n) inde(n)/
selve(n) beleide begrepe(n) de(n) voirs(creven) lancelote sal volge(n) om he(m) mette(n)/
selve(n) te behulpe(n) op alle de voirs(creven) chijsgoede(n) re(n)te(n) erfpachte(n) en(de)/
eyge(n)goede(n) gelijc oft hij de voirs(creven) p(rese)ntacie niet en hadde/
gedaen om de selve d(air) mede taenveerden te besitte(n) te v(er)coepen/
en(de) na sij(n)re genuechte(n) te bekeere(n) act(um) i(n) ple(n)[o] (con)silio ap(ri)lis vii
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-11-17 by Jos Jonckheer