SAL7339, Act: V°301.3 (352 of 450)
Search Act
previous | next
Act V°301.3  
Act
Date: 1445-04-10

Transcription

2019-07-09 by Jos Jonckheer
It(em) mathijs van dungen die geleit es totden goeden/
henrix van dungen sijns brued(er)s heeft gemechticht/
ja(n)nise de ruyssche teysschen alsulken vo(n)nisse alse/
hanght voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en) tusschen/
den voirs(creven) mathijze in deen zijde en(de) den vors(creven)/
meye(r) van loven(en) in dande(re) cor(am) witte vynck(enbosch)/
ap(ri)l(is) x[a] vide(licet) sabb(at)o p(ost) q(uas)i modo
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-11-18 by Jos Jonckheer