SAL7339, Act: V°304.4 (357 of 450)
Search Act
previous | next
Act V°304.4  
Act
Date: 1445-04-13

Transcription

2019-07-11 by Jos Jonckheer
Item want h(er) henric de longville priest(er)s ca(n)nonick/
der kerken van s(in)te jans te luydic die geleidt es totte(n)/
haeflijke(n) goede(n) reynnar ruttar so wair die belege(n) sijn/
op de(n) dach va(n) heden hadde doen inscrive(n) den selve(n)/
reynnar die hem aen alle de voirs(creven) have ongebruyc/
dede Tot welke(n) dage de voirs(creven) reynnar niet/
en co(m)p(ar)erde Soe hebbe(n) de he(re)n scepen(en) va(n) loeven(en)/
ter manissen smeyers gewijst voir een vo(n)nisse datme(n)/
de(n) voirs(creven) h(ere)n henricke(n) vander voirs(creven) have(n) houde(n)/
sal in sijne(n) beleyde also v(er)re dat voir scepen(en)/
come(n) es p(rese)ntib(us) abs(oloens) witte ov(er)wynge vynck(enbosch) lyntre iunior/
aprilis xiii
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-11-18 by Jos Jonckheer