SAL7339, Act: V°377.2 (440 of 450)
Search Act
previous | next
Act V°377.2  
Act
Date: 1445-06-15

Transcription

2019-11-30 by Jos Jonckheer
It(em) de brieve vande(n) cont(ulit) voirs(creven) sijn geleet ond(er) scepen(en)/
van loeven(e) bijde(n) voirs(creven) ja(n)ne taenhout en(de) sijne(n) wive tot behoef/
wout(er)s van belanden(en) en(de) arnoldi kyps sec(re)t(aris) d(er) stad va(n) loeven(e)/
in dier vuege(n) datme(n) mette(n) selve(n) brieve(n) negheen sake(n) doen/
en sal van vercoepe(n) oft co(m)mer te make(n) dan met consente/
des selfs wout(er)s en(de) arnold(us) en(de) oft gebuerde dat de/
voirs(creven) arnoldus vande(n) voirs(creven) janne en(de) sijne(n) wive tot sij(n)re/
menissen gheen guedinge gecrige(n) en conste voir hof en(de)/
hee(re) vande(n) tsijse en(de) viertschoeve voirs(creven) oft oec dat hij/
aen sijn gelofte van genoechdoen oft waerscap gebrec hadde/
dat hij hem dan metter guedinge(n) voirs(creven) tot dien/
soude moege(n) behulpen(e) en(de) niet voirder cor(am) eisd(em)
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-11-20 by Jos Jonckheer