SAL7340, Act: R°231.1 (294 of 483)
Search Act
previous | next
Act R°231.1  
Act
LanguageNederlands

Transcription

2020-03-10 by 
It(em) de(n) dach van rechte die op hede(n) diende tussche(n) henr(icke) vande(r) stade in/
deen zijde en(de) aerde vande(n) velde en(de) janne van arscot in dande(re) es uutgesedt/
in des(er) manie(re)n dat sij mi(n)like dachv(ar)t selen houden van sond(ach) naestcomen(de)/
ov(er) viii dagen en(de) oft sijs [da(n)] niet eens en worde(n) dat sij dan van sat(er)d(ach) naest/
comen(de) ov(er) xiiii nachte(n) te mistide(n) come(n) selen voir scepen(en) van loven(e) gelijc/
sij op hede(n) ald(aer) geweest zijn p(rese)nt(ibus) py(n)noc vync febr(uarii) xv
Contributors
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2012-01-11 by Inge Moris