SAL7340, Act: V°393.1 (483 of 483)
Search Act
previous | next
Act V°393.1  
Act
LanguageNederlands

Transcription

2020-01-02 by Dirk De Wever
It(em) want meest(er) jan vande(n) broecke gevo(n)nist heeft voir/
meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) zeke(re) scepen(en) br(ieve)n van loven(e)/
spreken(de) van xii g(ri)pen te xl pl(a)c(ken) tstuck erfchijs en(de) renten/
alle jae(re) half te kersmisse en(de) half ts(in)te jans misse te/
betalen erflijc aen en(de) op de goede h(ier) na bescr(even)/
jans to(m)mart Inden yersten aen en(de) op een wat(er)/
molen metden huysen hoven en(de) ande(re)n sijne(n) toebehoirt(en)/
gelegen onder de banc vander borch achter den borchberch/
tusschen den selve(n) berch en(de) den wech gaende te gry(m)b(er)gen/
w(er)t It(em) aen en(de) op eene(n) wuwe(r) gelegen bove(n) den voirs(creven)/
molen metter grecht gelijc die gelegen es neest den/
goeden jans wilen zeelmake(re) It(em) aen en(de) op een eusel gehete(n)/
den ond(er)pant en(de) sijnre toebeh(oirten) gelegen tusschen de goede(n)/
henrix wilen van ranst en(de) wout(er)s wilen vand(er) noet/
It(em) aen en(de) op i huys en(de) hof metten bog(ar)de en(de) ande(re)n/
sijne(n) toebehoirten gelegen tegen den voirs(creven) molen over It(em)/
aen en(de) op i hof geheten buggenhout gelegen neven/
de logenbeke tusschen de gesselstrate en(de) den putborne/
It(em) aen en(de) op i hof met eene(n) huyse d(aer) op staende/
gelegen tusschen de molenbeke en(de) de(n) wech neve(n) de(n)/
goeden jans vande(n) dijcke It(em) aen en(de) op i dach(mael) beemts/
gelegen tusschen de gesselstrate en(de) deusel gehete(n) buggenhout/
en(de) tvo(n)nisse der scepen(en) van loven(e) voirs(creven) openbairlijc gewijst/
heeft dat de voirs(creven) meest(er) jan trecken soude op de voirs(creven)/
pande en(de) vonde hij te panden dat hij panden soude/
en(de) en vonde hij niet te panden dat hij dan/
voirt vae(re)n soude metten rechte Soe es de/
voirs(creven) meest(er) jan getogen op de voirs(creven) pande Ald(aer) de voirs(creven)/
meest(er) jan niet te panden bevonden en heeft mids den welken/
hem de selve pande met coste en(de) co(m)mer d(aer) op gelop(e)n/
geleidt sijn en(de) in handen gesedt p(rese)nt(ibus) ca(pelle)[ma(n)] voshem/
junii xxii
ContributorsJos Jonckheer , Agata Dierick , Inge Moris
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-07-19 by Agata Dierick