SAL7340, Act: V°70.2 (93 of 483)
Search Act
previous | next
Act V°70.2  
Act

Transcription

2020-03-10 by 
Item jan henrich en(de) mathijs machiels in deen zide en(de) gord vand(er) bueke(n) en(de)/
en(de) henrich vand(er) balct in dande(re) hebben geloeft binne(n) viii daghe(n) [naestcomende] met huere(n)/
vrienden bij malcander(n) dachv(ar)t te houden van alsulke stoete als zij hebben /
ende oft zijs niet eens en conste(n) geworde(n) hebben geloeft de voirs(creven) gebrued(er)s/
michiels dat zij van virden naestcomen(de) in viii dage come(n) selen bij den rade/
vander stad en(de) doen alle tgene des de stad over he(n) t(er)mi(n)ere(n) sal als vand(er)/
versekeringe(n) die de voirs(creven) goerdt en(de) henr(ic) van he(n) beghe(re)n te hebben na der/
stad rechte hebben oic geloeft de selve gebrued(er)s dat de(n) selve(n) p(er)sone(n) binne(n)/
desen middelen tijde(n) van nyeman(n)e niet gesciede(n) en sal en(de) oft gebuerde dat/
zij d(aer) inne met hue(re)n live en(de) [goeden] gehoude(n) soude(n) wesen in alle manieren oft/
de v(er)sekeri(n)ge gesciet ware p(rese)nt(ibus) nethen(en) loco burgim(a)g(ist)ri oppendorp roelofs/
hekerlinc vynck(e) et pl(ur)ib(us) aliis de consilio ac wijtvliet ca(pelle)[ma(n)] scabinis sept(embris)/
xxii
Contributors
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2012-01-09 by Inge Moris