SAL7342, Act: R°223.1 (346 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°223.1  
Act
Date: 1447-12-05

Transcription

 by 
Van goffin alart Uut dien dat een wile leden goffart alart poirte(r) der stad van loeven(en) woenen(de)/
te sombreff janne massart desgelijcx te sombreff woenen(de) voe(r) de(n) rade vand(er) stad va(n)/
loeven(en) te rechte betoge(n) heeft midts dat de selve jan tande(re)n tide(n) als de selve goffart/
vande(n) castelain va(n) sombreff inde(n) name vand(er) heerlich(eit) aengetast was de(n) selve(n) hulpe(n) vange(n)/
hoe wale hij te dier tijt de(n) hee(re) gheene(n) eedt gedaen en hadde en(de) he(m) afgenome(n) en(de)/
uut zijne(n) halse getoge(n) een borse dair inne dat was de so(m)me va(n) xlii rijnsch(e) guld(en)/
die de selve goffart in dien dage ov(er) hem om zijn comescap mede te doene genome(n)/
hadde des de voirs(creven) goffart behoirlike proeve ende thoenisse bileyde met meer ande(re)/
poente(n) he(n) tot der gelegenth(eit) en(de) circu(n)stancie(n) der voirs(creven) materie(n) dienen(de) sunderlinge/
onder den ande(re)n van dat hij ind(er) voirs(creven) maniere(n) tot sijnre groter onschout gehacht/
hadde geweest wa(n)t hij ov(er) al als goet goepman coepman beyde inde(n) lande va(n) brab(ant)/
en(de) elder befaemt ware d(aer) uut hem de voirs(creven) scade en(de) scheemte was gevallen hoopte/
dat hem de voirs(creven) jan massart sunderlinge want hij onsculdich vonde(n) was zijn/
voirs(creven) ghelt restitue(re)n oplegge(n) en(de) betalen soude des hij hem tot de(n) goede(n) ordele/
ende t(er)minacien vande(n) raide gedroech ende de voirs(creven) jan massart hem v(er)ant/
werdende geheelijc ontkinde dat hij de(n) voirs(creven) goffarde niet en hadde hulpen/
vange(n) zijn borse gesien noch niet van sijne(n) ghelde gehadt nochtan dat dat/
bij gewarige(n) getuyge(n) ernstelijc geexamineert bijde(n) voirs(creven) goessen al was geproeft/
tot de(n) dage hem d(aer) toe betekent en(de) oec dat de voirs(creven) xlii rijnsche guld(en)/
dies daighs inde(n) buydel des voirs(creven) goffaerts ware(n) gesteken so ov(er)droech/
de raet vand(er) stad notabelijc vergadert te vore(n) op de voirs(creven) materie/
rijpelijc raet en(de) advijs gehadt met vollen gevolge na de waerheit d(aer)/
op v(er)hoirt voir reden(en) en(de) recht dat de voirs(creven) jan massaert de(n) voirs(creven) goffaerde/
van xlii r(ijnsche) guld(en) contentere(n) en(de) v(er)nuegen soude p(rese)nt(ibus) burg(i)m(a)g(ist)ris/
scabinis et quasi om(ni)bus de consilio dec(embris) v[ta]
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-08-26 by Agata Dierick