SAL7342, Act: R°240.2 (370 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°240.2  
Act
Date: 1448-01-18

Transcription

2018-11-28 by Pieter Soetewey
It(em) wille(m) va(n) kelfs die beclaecht was va(n) ja(n)ne boudens voir xl/
rijd(er)s en(de) op de(n) dach va(n) hede(n) dach va(n) rechte hadde(n) malc jege(n)/
ande(re)n ald(aer) de voirs(creven) jan niet en qua(me) es met vo(n)nisse(n) der scepen(en)/
va(n) loeven(en) t(er) manissen smeyers vand(er) voir(screven) so(m)me(n) v(er)weert gewijst/
p(rese)nt(ibus) py(n)noc miles abs(oloens) py(n)nock wynge wyllem(air) hortbeke ja(nuarii) xviii
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2015-08-20 by Agata Dierick