SAL7342, Act: R°256.3 (390 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°256.3  
Act
Date: 1448-01-24

Transcription

2018-12-13 by Pieter Soetewey
It(em) de voirs(creven) iii p(ar)tien narre(re)nde dat meest(er) gheert goorts deken/
van hilvare(n)beke met scepen(en) br(ieve) van loeven(en) ov(er) een wilen va(n) jaren/
geleidt es tot de(n) goede(n) mathijs wile(n) van doirne vad(er) des voirs(creven) ja(n)nes/
en(de) zweer des voirs(creven) henr(icx) en(de) gheerts welc beleit noch leecht/
ond(er) scepen(en) en(de) stont te gheve(n) de(n) voirs(creven) wile(n) mathijse dat hen nu/
met rechte toebehoirt hebbe(n) gelooft malcande(re)n dat zij tselve beleit/
gheenssins hale(n) en selen noch beghe(re)n te halen deen sond(er) de(n) ande(re)n/
noch d(aer) met in co(n)trarie(n) van des voirs(creven) es ne(m)m(er)meer doen noch late(n)/
wercken in gheenre manie(re)n oec heeft gelooft de voirs(creven) henrick/
dbeleit dat jan wilen rogge hadde op sijns voirsete(n) goede na/
zijn v(er)moege(n) te doen a(n)nichelere(n) noch d(aer) met oec ne(m)m(er)meer in/
co(n)trarie(n) van des voirs(creven) es te doen noch te late(n) gescien in gheenre/
manie(re)n eisd(em)
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2015-08-20 by Agata Dierick