SAL7342, Act: R°259.4 (393 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°259.4  
Act
Date: 1448-01-30

Transcription

2018-12-19 by Pieter Soetewey
Vand(er) aenspraken die jannes van doirne gedaen heeft tot henr(ick)/
van cuyc sijne(n) zwager om d(er) beruerliker goede(n) wille gebleken/
na de doot van mathize wilen van doirne en(de) m(ar)grieten van loe/
wilen sijne(n) wive vad(er) en(de) moed(er) des voirs(creven) ja(n)nes de welke elc/
vand(er) voirs(creven) p(ar)tien meynde dat dande(re) meer dan sijn kinsgedeelte dair af/
hadde gehadt en(de) aenveerdt en(de) alsoe p(rese)nteerden beyde de voirs(creven)/
p(ar)tien te comen inden sterfhuyse te zichen(en) en(de) dair behoirlike(n) eedt/
van alle(n) den voirs(creven) beruerliken goede(n) te doen op dat dan elc hebbe(n)/
mochte dat hij sculd(ich) wae(re) te hebben waert na aensprake ende/
v(er)antwerden van beyden p(ar)tien gewijst voir een vo(n)nisse biden he(re)n sc(epenen)/
van loven(en) dat de voirs(creven) p(ar)tien navolgen(de) der vors(creven) p(rese)ntacien malcand(er)/
voldoen souden p(rese)nt(ibus) pynnoc milite abs(oloens) pynnoc witte hortbeke ja(nuarii) penu(ltima)
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2015-08-20 by Agata Dierick