SAL7342, Act: R°260.1-V°260.1 (395 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°260.1-V°260.1  
Act
Date: 1448-01-30

Transcription

2018-12-19 by Pieter Soetewey
Tvonnisse vanden gedinge dat voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en) geweest is/
tusschen henricken maes natuerlijc sone henricx wilen maes die hij/
hadde van beatrix wijlen swyntmolene(re)n natuerlijc docht(er) jans wilen/
wyntmolene(re)n in deen zijde en(de) he(re)n steven(en) vanden driessche ende/
otten couwens prieste(re)n van oplynte(r) inden name en(de) van weghen der/
gemeynd(er) provingen inder kerken van oplynte(re) voirs(creven) die ut behoef/
d(er) selv(er) voir scepen(en) van loven(en) vander daet xiiii[c] en(de) viii vii daghe/
in septembri comen wae(re)n tot eenen huyse en(de) hove met sijnder/
toebehoirten dat was des selfs wilen jans wyntmolene(re)n ghelege(n)/
te oplynte(re) voirs(creven) inde putstrate tusschen de goede gheerts wilen/
witte gielise lantmeters en(de) woute(re)n welckart welcke goede/
de voirs(creven) henric maes uut(en) machte van brieve(n) hem bekynt/
bij betarijse natuerlijck dochter jans wyntmolene(re)n voirs(creven) sijnd(er)/
moed(ers) beleit int jair xiiii[c] x aensprac meynen(de) dat/
hem en(de) sijne(n) beleide die schuldich wae(re)n te volgen(e) midts/
dat de selve sijn moed(er) voe(r) en(de) hij nae die mette(n)/
selve(n) beleide overlangen tijt hadde beseten toesiende den/
voirs(creven) prieste(re)n en(de) den ghene(n) dair sij [de] macht af hadden/
met hue(re)n voirs(creven) scepen(en) brieve(n) op dwelc de selve prieste(re)n/
inde(n) name vande(n) voirs(creven) distribucie(n) verv antw(er)dende deden/
seggen bieden(de) dair af thoenisse dat jan wile(n) wyntmolene(re)n/
voirs(creven) vander voirs(creven) betarise s des(er) goeden ten tijde vanden/
beleide dair uut de brieve d(er) voirs(creven) b prieste(re)n oerspronc/
nemen(de) mechtich was en(de) al hadde de voirs(creven) beatris oft/
henr(ic) hue(re) sone voirs(creven) de prossessie dair af gehadt soe/
hadden sij dair af he(re)n lauweriese anschems wilen prieste(r)
//
voe(r) ende [de] voirs(creven) gemeyne provi(n)ge nae vanden selven erve/
ghehadt ende gehaven als voe(r) djaer getijde des voirs(creven) h(ere)n/
lauwereis eenen hollansche guld(en) des jaers als dat/
oic inde(n) jair getijde boeken vander selv(er) kercken blijke(n)/
mochte p(rese)nterende oic inden name vand(er) selver/
gemeynd(er) provi(n)gen evenverre hen de voirs(creven) henric/
ingelijcx voirt aen dair af betalinge doen woude/
dat sij noch voirtaen niet teghenstaende den voirs(creven)/
hue(re)n brieve(n) hem die wouden laten besitten dair/
op en(de) op alsulken co(m)mer alse ande(re) te weten(e)/
de voirs(creven) wilen h(er) lauwereis oft de he(re) vanden gronde/
d(aer) op voe(r) hebben mochte want ten uutersten nae/
aensprake verantw(er)den en(de) thonisse van beyden p(ar)tie(n)/
ter manissen smeye(r)s bijden he(re)n scepen(en) van love(ne)n/
gewijst voir een vo(n)nisse dat den voirs(creven) prieste(re)n/
tot behoef d(er) voirs(creven) gemeynd(er) provi(n)gen de voirs(creven)/
goede volgen soude op alsoe geliefde den voirs(creven) hen(ricke)/
maes d(er) voirs(creven) he(re)n p(rese)ntacie(n) te aenverde(n) dat hij/
dat doen mach p(rese)nt(ibus) pynnoc milit(e) abs(oloens) py(n)noc/
witte hortbeke ja(nuarii) xxx
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2015-08-20 by Agata Dierick