SAL7342, Act: R°273.6-V°273.1 (415 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°273.6-V°273.1  
Act
Date: 1448-02-08

Transcription

2018-12-18 by Pieter Soetewey
It(em) vanden gescille wesende tusscen janne goylart woenen(de) inde hoel/
strate in deen zijde en(de) lijsbette(n) weduwe thomas wilen bosschart met/
gorde bosschart hare(n) sone ter ande(re) alse van hue(r) beyder erve gelegen/
inde hoolstrate achter dwoenhuys des voirs(creven) jans goylarts te weten/
van eene(n) stucke lants i(½) dach(mael) te gade(r) houdende dat de(n) voirs(creven) p(ar)tie(n)/
te gelike toebehoirt so hebbe(n) hen de selve p(ar)tien en(de) al des/
van dien en(de) al des d(aer) aen cleven mach gesubmitteert ende gekeert
//
inde iii meesters en(de) wercliede(n) vand(er) stad in alsulker vuege(n) dat de/
selve wercliede hue(re) uutsprake vande(n) selve stoete doen selen/
en(de) uutspreke(n) binne(n) xiiii nachte(n) naestcomen(de) geloven(de) de voirs(creven)/
p(ar)tien vast gestentich (et)c(etera) te houde(n) py(n)noc wynge feb(ruarii) viii
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2015-08-20 by Agata Dierick