SAL7342, Act: R°301.4 (448 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°301.4  
Act
Date: 1448-03-02

Transcription

 by 
It(em) is vorwerde soe wa(n)ner de voirs(creven) [jacop] den voirg(enoemde) vrancke(n) goede guedinge/
gedaen sal hebben van (½) mudde corens erflijc dwelc hij heeft/
met ene(n) scepen(en) brieve van bout(er)shem all in een doese liggen(de)/
aen en(de) op huys en(de) hof met sijnre toebehoirte(n) gelegen te goerbroec/
tusschen de goede(n) jacops busscops en(de) yden sgreven dat dan de voirs(creven) gelufte/
te nieute gedaen sal worden eisd(em)
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-08-20 by Agata Dierick