SAL7342, Act: R°301.6 (450 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°301.6  
Act
Date: 1448-03-02

Transcription

2019-02-08 by Pieter Soetewey
It(em) jan vande(n) beemde in deen zijde en(de) claes vande(n) houte [si(n)te pet(er)s man] in/
dande(re) hebbe(n) dach va(n) thoene(n) jege(n) malcande(re)n op va(n) hede(n) ov(er) viii/
dage(n) naestcomen(de) te mistide(n) cor(am) ho(m)i(ni)b(us) s(an)c(t)i petri m(ar)tii s(ecun)da
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2015-08-20 by Agata Dierick