SAL7342, Act: R°316.1 (466 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°316.1  
Act
Date: 1448-03-11

Transcription

2019-04-17 by Pieter Soetewey
It(em) henric wouter en(de) lambrecht suyde(re) gebruede(re)n kijnde(re) willems wile(n)/
suydere hebbe(n) gelooft ind(ivisim) arnoldo kyp sec(re)tar(is) der stad van loeven(en)/
en(de) sijn woeni(n)ge mette(n) huyse(n) hove(n) en(de) allen sijne(n) toebeh(oirten) gelegen/
acht(er) den wildeman (et)c(etera) volcomelijc los en(de) quite te houde(n) ende/
scadeloos tontheffe(n) van dien xxiiii guld(en) rijd(er)s die de selve arnoldus/
reyne(re)n en vox en(de) magriete(n) vander couthe(re)n sijne(n) wive voir scepen(en) va(n)/
loeven(en) geloofde iiii dage in febr(uari) m(er)te lestleden voirt hebbe(n) gelooft de/
selve gebruede(re)n de(n) selve(n) arnoldo te betalen xii(½) stuv(er)s binnen den/
iiii paeschdage(n) naestcomen(de) t(am)q(uam) ass(ecutu)m et p(ri)m(us) wynge willem(air) m(ar)tii xi
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2015-08-20 by Agata Dierick