SAL7342, Act: R°316.2-V°316.1 (467 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°316.2-V°316.1  
Act
Date: 1448-03-06

Transcription

2019-04-17 by Pieter Soetewey
Van ja(n)ne mathijs en(de)/
janne van werchte(r)/
Item voe(r) meye(r) ende scepen(en) van loven(en) inde banc aldair sprack aen/
jan mathijs van quaderebbe janne van werchte(r) wonen(de) ter bueken/
seggende dat de selve jan van werchte(r) voe(r) tijts jegen hem genome(n)/
hadde ten erve voe(r) xii molevate(n) rox tsjairs die de selve jan math(ijs)/
bove(n) she(re)n chijs dair aen behoude(n) soude een zijn huys ende hoff/
met der toebehoirte(n) ter bueken gelegen neve(n) de goede henrix/
va(n) nijpe van welke(n) erfpachte de selve jan van werchte(r) hem/
geloeft hadde tonderpande te setten(e) twe dach(mael) lands tot der voirs(creven)/
bueken gelegen begeerde d(aer) o(m)me dat de selve jan die(n) navolgen(de)/
hem voldade hij wae(re) al bereet hem guedinge ende vestich(eit) de te/
doen(e) seide oic al hadde de voirs(creven) jan van werchte(r) tvoirs(creven) huys/
en(de) hoff ene(n) tijt beseten soe en hadde hij tot der gued(inge) ende/
vestich(eit) vande(n) voirs(creven) ja(n)ne van werchte(r) niet conne(n) geraken al hadde/
hij altoes van des hij behoefde te doen(e) bereet geweest dair op/
de selve jan van werchte(r) hem v(er)antwerden(de) dede seggen dat gheen/
guedinge die de voirs(creven) jan math(ijs) hem mochte doen niet genoech/
zijn en soude allene want hij een wettige suste(r) alnoh alnoch/
leven(de) hadde die gelijc hem inde voirs(creven) goede gericht was/
ende p(rese)nteerde d(aer) o(m)me eve(n)verre de voirs(creven) jan math(ijs) he(m) genoech/
dade dat hij bereet wae(re) hem vol te doen(e) vand(er) come(n)scap/
op dwelc de selve jan math(ijs) alligeerde dat inde(n) hove dair/
dese goede hoefden ende onder tvo(n)nisse van ludicke geen/
sust(er) deylingen en lagen oic hadde de voirs(creven) jan van w(er)chte(r)/
geruert van ene(n) testame(n)te dair de voirs(creven) suster mede v(er)sien/
soude zijn geweest mair dat seide de voirs(creven) jan mathijs
//
/
datme(n) niet van gheenre werden bevi(n)den en soude ende p(rese)nteerde/
goedinge na [der] vinders vande(n) hove goetduncken ende alsoe was/
ten uutersten ter manissen smeyers gewijst bijden he(re)n scepen(en) van/
loven(en) voe(r) een vo(n)nisse dat de voirs(creven) jan mathijs den voirs(creven)/
ja(n)ne van werchte(r) goede guedinge en(de) vestich(eit) doen soude en(de)/
alsdan soude hem de selve jan van werchte(r) voldoen na inhoudt/
vand(er) coeme(n)scap ende gelijc hij inden rechte gekent hadde/
p(rese)nt(ibus) pynnoc milite abs(oloens) willem(air) hortbeke m(ar)tii vi[ta]
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2015-08-20 by Agata Dierick