SAL7342, Act: R°317.3 (469 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°317.3  
Act
Date: 1448-03-12

Transcription

2019-04-24 by Pieter Soetewey
It(em) de voirs(creven) p(er)sone die de bove(n) gescreve(n) gelufte gedaen is hebbe(n) geloeft/
ind(ivisim) de(n) voirs(creven) ja(n)ne de(n) witte ja(n)ne den jongen en(de) joese sijne(n) soene/
in die(n) te hebbe(n) en(de) alsulk te v(er)vange(n) janne he(n)neken nijs wittich sone/
des voirs(creven) wile(n) wout(er)s nijs sdoede(n) onder sijn mu(n)dege(n) dage wesen(de) in/
die(n) te hebbe(n) en(de) alsulk te vervange(n)
alst tsijne(n) mu(n)dege(n) dage(n) come(n) sal/
sijn dat dan alsulke(n) soene als mette(n) voirs(creven) willeme en(de) janne nijs/
gebruede(re)n sijne(n) oeme(n) gemaect is en(de) volvert sal werde(n) wel ende/
volcomelijc
goet en(de) van werde(n) sal houde(n) sond(er) d(aer) jege(n) e(m)mermeer/
te doen in rechte oft d(aer) buyte(n) met feyte oft and(er)s in enig(er) manie(re)n/
en(de) oft tselve kint en(de) ennich sone des voirs(creven) wilen wout(er)s des niet/
doen en woude soe hebbe(n) geloeft in die(n) gevalle de voirs(creven) persoene/
als bove(n) den voirs(creven) vad(er) en(de) sijne(n) soene(n) ind(ivisim) de voirs(creven) so(m)me/
va(n) hond(er)t en(de) xxxvi guld(en) pet(er)s oft de werde [t(er)stont] wed(er) te geve(n) en(de)/
te restitue(re)n ta(m)q(uam) ass(ecutu)[m] cor(am) eisd(em)
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2015-08-20 by Agata Dierick