SAL7342, Act: R°321.3-V°321.1 (472 of 649)
Search Act
previous | next
Act R°321.3-V°321.1  
Act
Date: 1448-03-18

Transcription

2020-01-02 by Pieter Soetewey
Item henric pauwels wonen(de) te berthem in p(rese)ncia heeft genome(n)/
ende bekent dat hij genome(n) heeft van jouff(rouwe) m(ar)g(rieten) van ov(er)dijle/
alle de lande der voirs(creven) jouff(rouwe) m(ar)g(riete) toebehoe(re)nde gelegen te b(er)them/
en(de) dair omtrent te houde(n) te hebben ende te wynne(n) van halfm(er)te/
naestcomen(de) ene(n) t(er)mijn van ix jae(re)n lanc v(er)volgende elx jairs dae(re)n/
bynne(n) om xiii mudde(n) rox pay(abel) d(er) mate(n) van loven(e) ts(in)[te] andr(ies)misse/
/ appostels te betalen(e) en(de) te loven(e) te leve(re)n d(er) voirs(creven) jouff(rouwe) m(ar)g(ieten) alle/
jaire quolib(et) ass(ecutu)[m] ende heeft noch genome(n) de selve henr(ic) de beemde/
d(er) selv(er) jouff(rouwe) m(ar)g(rieten) gelegen te berthem voirs(creven) den voirs(creven) t(er)mijn lanc dure(n)de/
elx jairs dae(re)n bynne(n) om ix mottoen(en) te wete(n) xxviii pl(a)c(ken) pay(abel)/
voe(r) den dobbele(n) mottoe(n) gerekent tsinte andr(ies) [mertens] misse ap(oste)ls te/
betalen(e) d(er) selv(er) jouff(rouwe) m(ar)g(rieten) jairlix quolib(et) ass(ecutu)[m] Ite(m) sal de voirs(creven)/
wynne de voirs(creven) lande wynne(n) en(de) werve(n) op zijn getidege voe(re)n/
gelijc zijne(n) reengenote(n) bove(n) en(de) benede(n) Ite(m) waert dat de voirs(creven)/
wynne de voirg(enoemde) lande bynne(n) de(n) voirs(creven) t(er)mijne hoirvruchten/
woude dat hij voir elc hoirvrucht dat lant wel en(de) loflic/
ov(er)mesten sal Ite(m) sal de voirs(creven) wynne alle ja(re)n jaire vanden/
voirs(creven) lande alle jaire mesten vi dach(mael) wel en(de) loflijc alsoe/
wale de verste als de naeste slands meeste(n) p(ro)fijte Item sal/
de voirs(creven) wynne omtrent x dach(mael) vande(n) voirs(creven) lande ten lesten/
jaire besayt late(n) met wynt(er)coren(en) alsoe hij die vant tsijne(n) income(n)/
ende de brake en(de) de storte eens om gedaen Item want de voirs(creven)/
wynne der voirs(creven) jouff(rouwe) m(ar)g(rieten) hier af geen borgen en sedt soe/
es vorweerde dat de selve wynne jouff(rouwe) m(er)g(riete) in hande(n) geve(n)/
en(de) sette(n) sal te meerd(er) vestich(eit) tussce(n) dit en(de) oeghst naest/
comen(de) de so(m)me van xxvi grijpe(n) te xl pl(a)c(ken) stuck die zij den/
voirs(creven) t(er)mijn [lanc] due(re)nde sal moege(n) onderhouden oft ten minsten/
tot dat hij hue(r) van hue(re)r voirs(creven) pechtinge(n) [goede] borgen gesedt sal/
hebbe(n) ende sedt hij hue(re) borge(n) bynne(n) e(n)nige(n) tijde vanden/
voirs(creven) t(er)mijne soe sal hem de selve jouff(rouwe) de voirs(creven) so(m)me gelts/
wedergeve(n) en(de) peyselic late(n) volgen Ende oft hij alsoe geen/
borgen en sette en(de) zijt die(n) tijt uut houden moeste ende/
de selve wynne ten uutgane vande(n) voirs(creven) t(er)mijne yet sculdich bleve/
oft wae(re) dat sal de voirs(creven) wy jouff(rouwe) aen hue(re) gebrecke de(n) selve(n)/
wynne moege(n) afcorte(n) en(de) hue(r) tot der betalingen vander voirs(creven)/
hue(re)n gebreken dan zijnde moege(n) richte(n) sonder e(n)nich weder/
seggen abs(oloens) wynge m(ar)tii xviii
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-08-20 by Agata Dierick