SAL7342, Act: R°329.1 (481 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°329.1  
Act
Date: 1448-03-29

Transcription

2019-04-24 by Pieter Soetewey
Item want stoot en(de) twist opv(er)staen zijn tusscen willem(me) caz gehete(n) van/
criescourt in deen zijde ende woute(re)n del chiese in dande(re) van saken/
die zij underlingen deen jegen den ande(re)n uutstaende hebben/
soe zijn de voirs(creven) p(ar)tie(n) des come(n) voe(r) scepen(en) van love(n) hier/
na genoempt ende hebben hen de voirs(creven) p(ar)tie(n) v(er)bonden en(de) ghe/
submitteert in segge(re)n en(de) vriendelijken effene(re)n te weten/
de voirs(creven) willem in janne van duffle en(de) henricke de vive(re)/
voirspreke ende de voirs(creven) woute(r) in jacoppen de gruyte(re) ende ja(n)ne/
va(n) udekem oic voirspreke in alsulker vuegen dat selve p(ar)tie(n)/
elc zijne(n) segge(re)n van sijne(n) gebreke met monde informe(re)n/
sal ende opdoen bynne(n) drie weken naestcomen(de) ende de/
voirs(creven) seggers van beide(n) p(ar)tien wael ende volcomelijk [ghe]inf(or)mert/
zijnde sullen dan hue(re) uutsprake dair af doen op dat zijs ee(n)s/
zijn bynne(n) viii dagen dair na v(er)volgende oft bynne(n) dien/
viii dage(n) halen een vo(n)nisse van rechte voe(r) scepen(en) van love(n)/
ende oft e(n)nig(er) p(ar)tien voirs(creven) segge(re)n gebraken soe sullen zij in die/
stad ande(re) moegen kiesen ende neme(n) bynne(n) den voirg(enoemde) tide/
ende ghingen de voirs(creven) appoenteme(n)te oft submissien te nieute/
oft verstreken den tijde voirs(creven) ende dat gesciede bij/
gebreke vande(n) voirs(creven) willem(me) caz soe heeft de voirs(creven)/
willem den voirg(enoemde) woute(re)n [geloeft] op te leggen ende te betalen/
wael en(de) wettelic de so(m)me van xx gulden pet(er)s d(er) mu(n)te(n)/
ons gened(ichs) he(re)n sh(er)togen den voirs(creven) tijt v(er)streken zijnde als v(er)volchde/
scout p(ro)mitten(tes) ratu(m) d(i)c(t)e p(ar)tes witte hortbeke m(ar)tii xxix/
vide(licet) f(eria) sex(ta) p(ost) pascha
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2015-08-20 by Agata Dierick