SAL7342, Act: R°343.1 (504 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°343.1  
Act
Date: 1448-04-11

Transcription

2019-08-26 by Pieter Soetewey
It(em) want ghijsbrecht de greve wonende te diest die met scepen(en) brieve(n) van/
loven(en) gegoedt en(de) geerft es onder meer ande(re) goede in ene(n) beemdt gehete(n)/
den duve(n)beemdt gelegen te netelzijp inde p(ro)chie van beckevoirt op heden/
hadde doen innescrive(n) janne van halle met zijne(n) medeplichte(re)n/
die hem aende(n) voirs(creven) beemdt ongebruyc dede vanden welken den/
dach van rechte op heden diende aldair de voirs(creven) jan noch nyema(n)t/
anders jege(n) den voirg(enoemde) ghijsbrechte int rechte en comp(ar)eerden/
Soe hebben de heeft hem de voirs(creven) ghijsbrecht hem int recht/
voirs(creven) gep(rese)nteert p(rese)nt(ibus) pynnoc mil(ite) abs(oloens) witte wynge willem(air)/
hortbeke aprilis xi
Contributorskristiaan magnus
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2015-08-20 by Agata Dierick