SAL7342, Act: R°401.1 (605 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°401.1  
Act
Date: 1448-06-04

Transcription

2020-05-12 by Pieter Soetewey
It(em) b(er)nart huwelet die geleidt es tot de(n) goede(n) stas en(de)/
jans le mey gebruedere(n) in deen zijde en(de) jehan ha(n)narde en(de)/
wout(er) moreal die geleidt sijn tot de(n) goede(n) jouffr(ouwen) lijsbetten/
va(n) gosseilliez in dande(re) hebbe(n) dach va(n) thoene(n) genome(n) jegen/
malcande(re)n van sat(er)d(age) ov(er) viii dage(n) naestcomen(de) te mistide(n) eisd(em)
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2015-08-21 by Agata Dierick