SAL7342, Act: R°406.5 (617 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°406.5  
Act
Date: 1448-06-10

Transcription

2020-05-15 by Pieter Soetewey
It(em) arnd segers van brussegem in p(rese)ncia heeft genome(n) en(de) bekent dat hij genome(n)/
heeft van he(re)n willem(me) hubrechs vijsdeken en(de) canonc van sinte pet(er)s te/
loven(e) de thiende van bruysegem [met hue(re)r toebehoirte(n)] den voirs(creven) he(re)n willem(me) aldair toebehoerde/
te houden dit jegenwoirdich jair en(de) niet lange(r) om en(de) voe(r) xxviii/
rinsche gulden(en) tsint andr(ies) misse naestcomen(de) en(de) ombegrepen te liechtmisse/
dair na te betalen t(am)q(uam) ass(ecutu)[m] Item es vorw(er)de dat de voirs(creven) thiendene(re)/
alle den last die thiende(n) toebehoe(re)nde dragen sal en(de) he(re)n willem(me)/
dair af scadeloes te houden ende de lande tott(er) selv(er) thiende(n) behoe(re)nde/
sal hij late(n) gelijc hise sculd(ich) sal sijn te laten(e) inde sunt fideiuss(ores) lucas/
et joh(ann)es henr(icus) jacops f(rat)res et p(ri)m(us) wynge hortbeke junii x[a]
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2015-08-21 by Agata Dierick