SAL7342, Act: R°417.3 (636 of 649)
Search Act
previous | next
Act R°417.3  
Act
Date: 1448-06-18

Transcription

2020-06-04 by Pieter Soetewey
Jan hannarde wout(er) moreal bernart /
huwelet ende jan potthier/
It(em) alsoe voe(r) trecht te loven(e) come(n) zijn jan ha(n)narde en(de) wout(er)/
moreal alse geleidt tot den goede(n) jouff(rouwen) lijsbette(n) van gosselliez/
docht(er) h naturlic h(er) lonijs wijle(n) he(r) van gosselliez in deen/
zijde ende b(er)nart huwelet als geleidt tot den goede(n) stas/
en(de) jans le mey gebruede(re)n o(m)me d(er) goede wille van lalasart/
dair af de(n) dach van thoene(n) tussce(n) den selve(n) p(ar)tie(n) op hede(n)/
diende ende tot desen come(n) es opden dach van heden/
insgelijcx voe(r) trecht jan pottier die geleidt es met/
scepen(en) brieve(n) van love(n) tot den goede(n) gerards wijlen vande(n)/
bailrien t(er) tijt als hij leefde man en(de) mo(m)boir der voirs(creven)/
jouff(rouwen) lijsbet(ten) v(er)suekende vande(n) selve(n) goede(n) gehoude(n) te worde(n)/
in sijne(n) scepen(en) brieve(n) van love(n) oft de sake geremitteert te/
worden na zeke(re) vo(n)nissen die d(aer) af geloepe(n) wa(r)en int/
jair xiiii[c] xxxviii xxi dage in oechst dair o(m)me eest/
dat moetswillen de voirs(creven) jan ha(n)narde en(de) woute(r) in dee(n) zijde/
b(er)nart huwelet in dande(re) en(de) de voirs(creven) jan potthier t(er) derden/
hebbe(n) geconsenteert dat de questie vande(n) voirs(creven) goede(n) bij p(ar)tie(n) die(n)/
dat aencleeft bedinct en(de) gehandelt woirde inde hove d(aer) de goede/
zijn goede gelege(n) en(de) met rechte ov(er)geven(de) dat zij met beleide van/
scepen(en) brieve(n) van love(n) voirs(creven) t(er) contrarie(n) van die(n) en(de) des inde hove met/
rechte gewijst sal worden niet doen en sele(n) p(rese)nt(ibus) eisd(em)
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2015-08-21 by Agata Dierick