SAL7342, Act: R°421.2-V°421.1 (645 of 649)
Search Act
previous | next
Act R°421.2-V°421.1  
Act
Date: 1448-06-21

Transcription

2020-06-04 by Pieter Soetewey
Also stoet opv(er)staen es tussce(n) olivie(r) va(n) wersbeke woenen(de) ter/
nuwer capelle(n) onder de banc des goidshuys va(n) vrouwe(n)p(er)cke/
en(de) als janne vande(n) steenwege en(de) de(n) vriende(n) h(ere)n arts va(n) elde(re)n/
hen des p(ar)tie makende als gronthe(re)n vande(n) goede(n) te kersbeke/
gelege(n) resorteren(de) ten hoede tot vleytingen inde(n) name(n) en(de)/
van wege(n) vrancx van ned(er)hem alse va(n) dat de voirs(creven) olivier/
meynde dat hij tonrechte vande(n) voirs(creven) vrancke(n) in geloften/
gesteke(n) ware om op zijn lijf voir de wet der voirs(creven)/
gronthe(re)n te p(ro)cede(re)n gem(er)ct dat hij van allen gelofte(n) ende/
p(er)sonelle(n) actien te rechte behoirde inde voirs(creven) banc van/
vrouwe(n) p(er)cke en(de) also ond(er) thoetvo(n)nisse(n) va(n) loeven(e) v(er)socht d(aer)/
o(m)me de voirs(creven) olivier dat hij in (contra)rie(n) va(n) dien niet en worde
//
getogen in sijne(n) p(er)soen d(air) jege(n) de voirs(creven) gronthere(n)/
seyden dat de sake vand(er) aensprake(n) die op de(n) voirs(creven)/
olivie(r) navolgen(de) zijnre gelofte(n) gedaen ware ware een/
accessoir hangende aen een actie reael va(n) erflicheide(n) oft/
chijsse d(aer) inne de goede beyd(er) voirs(creven) p(ar)tie(n) mochte(n) zijn/
gehoude(n) en(de) dat d(aer) o(m)me de selve olivier sculd(ich) soude/
zijn voirt rechts te plege(n) ond(er) tvo(n)nisse va(n) vleytinge(n)/
voirs(creven) d(aer) om eist dat de raet vand(er) stad aengehoirt/
de gelegenth(eit) vand(er) sake(n) get(er)mineert heeft voir recht/
dat de voirs(creven) gelofte d(aer) inne de voirs(creven) olivier gesteke(n)/
ware te niente ende af zijn soude gem(er)ct dat deen/
oft dand(er) recht d(aer) bij soude worden verachtert oft gevord(er)t/
ende gelieft de(n) voirs(creven) vrancke(n) de erfgoede des voirs(creven) oliviers/
ond(er) de voirs(creven) banc van vleytinge(n) gelege(n) met rechte/
te v(er)volge(n) dat hij dat doen sal moege(n) voir de wette/
d(er) voirs(creven) gronthe(re)n en(de) eve(n) v(er)re hij de(n) selve(n) olivie(r) aen/
te spreke(n) heeft va(n) e(n)nige(n) gelofte(n) spruytende uut/
der voirs(creven) erflicheit oft and(er)s dat hij dat doen sal voe(r)/
de(n) meye(r) en(de) wethoude(re)n des goidsh(uyse) van vrouwe(n)p(er)cke/
d(aer) onder de voirs(creven) olivier die in des(en) sake(n) es v(er)w(er)d(er)/
gesete(n) es om dat bij hen oft hoire(n) wettige(n) hoede de(n)/
scepen(n) van loeven(e) geduempt te werde(n) act(um) in pleno/
(con)silio junii xxi
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2015-08-21 by Agata Dierick